Privacy

Wat is het algemene privacybeleid van Atelier Ineke Spork?

Atelier Ineke Spork is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dat wil zeggen dat Atelier Ineke Spork vaststelt hoe en welke persoonsgegevens van jou worden verwerkt, voor welke doeleinden en hoelang ze bewaard worden.In dit privacybeleid wordt omschreven hoe Atelier Ineke Spork omgaat met persoonlijke informatie zoals persoonsgegevens.

Atelier Ineke Spork acht het van groot belang dat de verzameling en verwerking van jouw gegevens op een zorgvuldige en veilige wijze plaatsvindt. Mocht je meer informatie willen ontvangen, dan kun je contact opnemen via email of het contactformulier. Atelier Ineke Spork respecteert de privacy van haar (potentiële) klanten en relaties en houdt zich aan de eisen van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.

·        Atelier Ineke Spork stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens voorop en gaat zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om.

·        Atelier Ineke Spork deelt jouw gegevens alleen aan derden als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een met jouw afgesloten overeenkomst.

·        Atelier Ineke Spork verwerkt niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk voor het doel van verwerking

 

Wanneer verzamelt Atelier Ineke Spork jouw persoonsgegevens en hoe komen we hieraan?

Atelier Ineke Spork verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je:

·        gebruik maakt of wil gaan maken van haar diensten

·        je gegevens invult of achterlaat via gangbare kanalen, zoals e-mail, contactformulier website, aanmeldingsformulieren, of per telefoon

·        een zakelijke relatie met Atelier Ineke Spork hebt zoals bv. leveranciers, organisaties kunstevenementen

De meeste gegevens die Atelier Ineke Spork van jou verzamelt lever je zelf aan. Dit kan ook gaan om door jou publiekelijk geplaatste gegevens zoals reacties op social media sites geplaatste berichten. Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden.

 

Waar gebruikt Atelier Ineke Spork jouw persoonsgegevens voor?

Atelier Ineke Spork verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

·        Communicatie. Atelier Ineke Spork gebruikt je contactgegevens om contact met je op te kunnen nemen als dat noodzakelijk is. Verder om je te informeren over onze dienstverlening en om je op de hoogte te stellen van nieuwberichten. Daarnaast gebruiken we je telefoonnummer of WhatsApp om je persoonlijk te informeren over voor jou relevante berichtgeving (snelle communicatie in geval van wel/niet doorgaan van cursus, lessen, workshop). Om met je te communiceren over gevraagde dienst, productaankoop of events waar je aan deelneemt.

·        Acquisitie. Om Atelier Ineke Spork onder de aandacht te brengen bij potentiële klanten, PR activiteiten.

·        Uitvoeren overeenkomst. Als je klant bent van Atelier Ineke Spork dan verwerken wij jouw gegevens voor de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, zoals voor het volgen van een cursus, workshop, deelname expositie of aankoop, verhuur schilderij.

·        Als Atelier Ineke Spork hier wettelijk toe verplicht is. Zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte, facturen. Bewaartermijn volgens richtlijnen belastingdienst

·        Archivering. Data gegevens geproduceerde verkochte en voorradige kunstwerken.

Jouw gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden.

 

Persoonsgegevens die Atelier Ineke Spork verwerkt

Atelier Ineke Spork verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

·        Contact- en accountgegevens - Voor- en achternaam - Geslacht (nodig voor een correcte aanhef bij correspondentie per email ) - Adresgegevens - Telefoonnummer   - E-mailadres

·        Betalings- en factuurgegevens(bij bank transacties) - Wanneer je een dienst afneemt (cursus/workshop) of productaankoop voor de financiële afhandeling en administratie

 

Foto’s

Tijdens onze aangeboden diensten kunnen foto’s worden gemaakt voor promotionele doeleinden voor de eigen website /social media /nieuwsbrieven van Atelier Ineke Spork. De foto’s hebben als doel om de activiteiten goed in beeld te krijgen. Bij het maken van de foto’s zal toestemming worden gevraagd. Maar voor de zekerheid dien je dat zelf ook aan Atelier Ineke Spork kenbaar te maken.

 

Hoe lang bewaart Atelier Ineke Spork jouw persoonsgegevens

Atelier Ineke Spork bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wat houdt dat concreet in?

Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang je klant bent van Atelier Ineke Spork. Als je de klantrelatie beëindigt, bewaart Ineke Spork jouw gegevens tot wederopzegging met uitzondering van die gegevens waarvoor een wettelijke verplichting bestaat. Dit geldt bijvoorbeeld voor facturen.

 

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Mocht je geen berichten meer van ons willen ontvangen, jouw  gegevens aan willen passen of uit onze bestanden willen laten halen, dan kun je je hiervoor eenvoudig afmelden via email. Het is tevens mogelijk online ons contactformulier in te vullen.

 

Jouw informatie onderhouden

Atelier Ineke Spork doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat jouw informatie goed is beveiligd. We hebben passende technische maatregelen getroffen en die worden regelmatig geüpdatet om te zorgen dat gegevens goed zijn beveiligd.

Wij behouden het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Atelier Ineke Spork

Enschede, 25 mei 2018


«Juli 2024 »
 
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Klik hier voor meer informatie